מבזקים

לברוב : צריך להמשיך בהתמודדות בטרור בסוריה עד חיסול כליל