עסקים וכלכלה

שיחות סוריות-איראניות על שיתוף הפעולה בדיור והעברת מומחיות טכנולוגית בנייה

דמשק – סאנא שר העבודה הציבורית והשיכון המהנדס סוהיל עבד אל לטיף, ושר הכבישים ובניית הערים האיראני רוסתם קאסמי והמשלחת הנלווית אליו דנו היום במכניזם שיתוף הפעולה הבילטראלי ובדרכי השגת …

עוד ידיעות

6 מיליארד לירות כפיצוי לחקלאים שנפגעו מהשפעות הבצורת והאסונות

דמשק- סאנא מספר החקלאים הנהנים מהקרן להפחתת השפעות הבצורת ואסונות טבע במשרד החקלאות הגיע השנה ל-57,400 חקלאים כתוצאה מהנזק שנגרם ליבוליהם, ושווי הפיצויים הסתכם ב-6 מיליארד לירות. מנהל הקרן, המהנדס …

עוד ידיעות