הארועים בשטח

הגופים המעוניינים בדבר מפרקים יותר מ / 700 / מוקשים ומטעני חבלה מזרחית לסלמיה שבכפר חאמת

חמאת – סאנא במהלך הסריקות ומעקב אחר איתור ואבטחת האזורים המשוחררים מפני הטרור, פירקו הגופים המעוניינים בדבר יותר מ / 700 / מוקשים ומטעני חבלה משרידי  הטרוריסטים באזור המזרחי לעיר …

עוד ידיעות

גלוי כחצי מליון כדורים ורקטות ואמצעי לחימה שונים בשרידיהם של הטרוריסטינם באזור הדרום

פרבר דמשק – סאנא הגופים המעוניינים בדבר מצאו רקטות נגד טנקים ומספר גדול של פגזים, כולל בכך  אמצעי לחימה מתעשייה אמריקנית, וכחצי מליון כדורים שונים, בנוסף למאות ק”ג של סמים …

עוד ידיעות

טילים כלי תקשורת ונשק מערביים נמצאו בפריפריות של דמשק ואלקונייטרה

אלקונייטרה – סאנא במהלך הסריקות שערך הצבא הערבי הסורי באזורים המשוחררים מידי הטרוריסטים בפריפריות של דמשק ואלקונייטרה נמצאו טילים, כלי תקשורת וכלי נשק מערביים ומתוצרת אמריקנית שהשאירו הטרוריסטים במקום. כתב …

עוד ידיעות

הארגונים הטרוריסטים הנתמכים מהמשטר הטורקי הפירו את הסכם הפסקת פעולות האיבה באזור הכפרי של אידליב

אידליב –סאנא הארגונים הטרוריסטים הנתמכים מהמשטר הטורקי הפירו את הסכם הפסקת פעולות האיבה באזור הכפרי של אידליב באמצעות פצצות מרגימה וירי צלפים . יחידות הצבא הערבי הסורי הגיבו בנשק המתאים …

עוד ידיעות