ערנוס דן עם השגריר האיראני בביצוע תוכן ההסכמים ומזכרי ההבנה

דמשק – סאנא

ראש הממשלה המהנדס חוסיין ערנוס נפגש היום בדמשק עם השגריר האיראני חוסיין אכברי והמשלחת הנלווית אליו, ובמהלך הפגישה נידונו שאלות שיתוף הפעולה בתחומי האנרגיה, התחבורה, התעשייה, סחר החליפין, הבנקאות, הביטוח והתיירות בנוסף לקידום צעדי ביצוע ההסכמים ומזכרי ההבנה שגובשו בעבר בין שתי המדינות הידידות לטובת אינטרסי עמיהן.

גם במהלך הפגישה הדגיש ערנוס כי הממשלה הסורית משקיעה כל מאמץ אפשרי תוך שיתוף פעולה עם בעלי בריתה כדי לשפר את המציאות החשמלית הקשורה לכל מגזרי הייצור,  והשגריר האיראני הביע את הרצון של ארצו לתת דחף ספציפי למרקם הקשרים הכלכליים עם סוריה.