sammar

בני הגולן הכבוש מדגישים כי ימשיכו להתמודד עם תוכניות היהוד הישראליות

הגולן הסורי הכבוש – סאנא הכוחות הלאומיים בגולן הסורי הכבוש חזרו על דבקותם של תושבי הגולן בזהותם הערבית הסורית ובהשתיכותם למולדתם סוריה, ועל נחישותם להמשיך בהתמודדות עם תוכניות היהוד הישראליות …

עוד ידיעות

הווקף הפלסטיני מגנה התקפות הכיבוש החוזרות ונשנות נגד האתרים הקדושים

אלקודס  -סאנא משרד הווקף הפלסטיני גינה את ההתקפות החוזרות ונושנות של הכיבוש הישראלי ומתנחליו על האתרים הקדושים בגדה המערבית ועיר אלקודס הכבושה . בדוח השנתי שפרסם המשרד בקשר להתקפות הכיבוש …

עוד ידיעות