משרד החוץ הפלסטיני מברך על החלטת ג’מאיקא להכיר במדינת פלסטין

אלקודס הכבושה – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני ברך על החלטת ג’מאיקה להכיר במדינת פלסטין, ובהצטרפותה לפעילות הבינ”ל שבעד כבוד זכותו של העם הפלסטני לחיות בחופש ובכבוד במדינתו העצמאית.

המשרד חזר בהודעה שפרסם היום על קריאתו לכל המדינות שלא הכירו עד כה במדינת פלסטין לנקוט בצעד כזה בזמן הכי קרוב.