הנשיא אל-אסד הוציא צו תחיקתי להקמת משרד הסברה במקום המשרד שהוקם בשנת 1961

 דמשק – סאנא

במסגרת עדכון החקיקות המווסתות את עבודת המוסדות הממשלתיים, המאפשרות להם את מכניזם העבודה למימוש תפקידם ההשגחתי, המנהלי והביצועי, בהתאם להתפתחויות החדשנות … הנשיא מר בשאר אל-אסד הוציא היום צו תחיקתי מס’ (19) לשנת 2024 העוסק בהקמת משרד להסברה, במקום המשרד שהוקם לפי הצו התחיקתי מס’ (186) בשנת 1961.