הכיבוש האמריקאי גונב כמויות חדשות של נפט וחיטה מסוריה

אלחסכה – סאנא

הכיבוש האמריקאי הגביר את הביזה והגניבה של האוצר הסורי מהאזורים שהוא כובש במחוז אל-חסכה, וכוחותיו העבירו עשרות מטענים משאיות ומכליות של חיטה ונפט לבסיסיו בשטחי עיראק.

מקורות מקומיים מריף אליערוביה  ליד הגבול העיראקי סיפרו לכתבת סאנא כי טור של הכיבוש האמריקאי כולל 69 כלי רכב, מהם 45 מכליות  עמוסים בנפט ו-24 משאיות עמוסות חיטה שנגנבו מממגורות תבואה שבאל-חסכה והריף שלו, הוא יצא דרך מעבר אל-מחמודיה הבלתי חוקי, משעות הבוקר המוקדמות לבסיסי הכיבוש בצפון עיראק.