מהדיאלוג הרעיוני והפוליטי שקיים שר החוץ האבח’זי אינאל ארדזינבה עם הנשיא מר בשאר אל- אסד