יחידות ההנדסה מפצצות שני מטענים נטמנו על ידי טרוריסטים במרכז עיר דרעא