משרד התרבות כיבד את הזוכים בפרסי הרשות הכללית לספר הסורי לשנת 2023