nedal1

וועדת התאום הלבנונית-פלסטינית של האסירים מגנה את מדיניות הכיבוש נגד האסירים

ביירות – סאנא וועדת התאום הלבנונית-פלסטינית של האסירים והמשוחררים גינתה היום את מדיניות ההזנחה הרפואית הזדונית המנוהלת על ידי הכיבוש הישראלי נגד האסירים, אשר גרמה לנפילתה של האסירה הפלסטינית סעדיה …

עוד ידיעות

סוריה משתתפת בוועידת הרשת הפרלמנטרית של תנועת המדינות הבלתי מזדהות

אזרביג’אן – סאנא משלחת ממועצת העם השתתפה בוועידת הרשת הפרלמנטרית לתנועת המדינות הבלתי מזדהות שהתכנסה בעיר באקו אזרביג’אן תחת כותרת ” גיבוי תפקיד הפרלמנטריים הלאומיים לחיזוק השלום העולמי והפתוח המתמידי”. …

עוד ידיעות

מועצת זכויות האדם אמצה תוצאות הריביזה התקופתית המקיפה לזכויות האדם בסוריה

ג’נבה – סאנא מועצת זכויות האדם השייכת לאו”ם אמצה במסגרת ישיבתה הרגילה ה-50 המתכנסת בג’נבה את תוצאות הריביזה התקופתית המקיפה לזכויות האדם בסוריה. משלחות המדינות שדיברו במהלך הישיבה שהוקצה לאמוץ …

עוד ידיעות