מבזקים

אל-מוקדאד הגיש תנחומיים בקורבנות השריפה במחוז נינוא במעון שגרירות עיראק בדמשק