הבנק המרכזי קבע את שער החליפין ב-11500 לירות לדולר