מגזר התעשיות בסין היה עד להתרחבות ניכרת בספטמבר האחרון