מבזקים

תדרוך שר העבודות הציבוריות לכתב סאנא על חוק מס’ 2 הכולל תיקונים לחלק מסעיפי חוק ההשקעות מס’ 18