ישיבת דיאלוג עם החוקר עובדא דעדוש תחת הכותרת היצירתיות והנוער