משרד סחר הפנים: מוסד סחר החוץ ייתמוך בחקלאים

דמשק – סאנא

משרד סחר הפנים והגנת הצרכן הדגיש כי הכין תוכנית לתמיכת החקלאים בכדי לשווק את עונת וייבול השעועיות דרך הממסד הסורי לסחר ותמיכתם בהגשת מכוניות העברת היבול שלהם בחינם.