הנפט והשיכון דנו בפרוייקט אל-אבטר

דמשק – סאנא

שר הנפט המהנדס בסאם טעמה ושר השיכון המהנדס סוהיל עבד אל-לטיף דנו באתגרים ובשלבי מימוש פרוייקט פתיחת מכרה דרום אל-אבטר .

שני השרים הדגישו את צורך הגשת כל ההקלות למען מימוש פרוייקט זה.