שרי חוץ המדינות הבלתי מזדהות הדגישו את דחיית ההליכים השרירותיים וכל צעדים שמפירים את ריבונות הזולת

באקו – סאנא

בסיום עבודות ועידתם הבין-משרדית אשר כונסה בבאקו בירת אזרביג’אן, אימצו שרי חוץ המדינות הבלתי מזדהות את ההודעה המדינית של הוועידה ואשר הדגישה את דחיית כל אופיי ההליכים השרירותיים והחד-צדדיים אשר הוטלו על מדינות התנועה, ודרשו את הסרתם מייד בשל שהם בטלים ובלתי לגיטימיים.

בהודעה שלהם דרשו השרים מישראל שתצטרף להסכם אי הפצת הנשק הגרעיני בלי כל תנאים מוקדמים שבם, ובה בעת חידשו את תמיכתם בעם הסורי והביעו סולידריות עם צעדי חזרת הגולן הכבוש לחיק הסורי בדרישה שישראל תתחייב בביצוע התוכן של ההחלטה 497 לשנת 1981 כי הצעדים שדרכם רוצה ישראל לשנות את המצב החוקי והדמוגרפי בגולן הכבוש, בטלים ומבוטלים ואין להם כל בסיס חוקי, ובכן צריכה ישראל לסגת מכל השטחים הגולניים הכבושים עד קו 4 ליוני 1967 בהתאם להחלטות מועה”ב הרלוונטיות 242 ו-338.