מבזקים

וועדת הדיון ממשיכה בפגישות הסבב הרביעי בז’נבה

ז’נבה – סאנא

וועד הדיון בחוקה המשיכה בישיבות הסיבוב הרביעי ליום הרביעי ברציפות במטה האו”ם בז’נבה בהשתתפות המשלחת הלאומית ומשלחות אחרות.

יש לציין כי הסבב הרביעי לפגישות הוועדה החל בז’נבה ביום שני שעבר ,כאשר המשלחת הלאומית הדגישה בפגישות את הצורך לאמץ את נושא חזרת הפליטים כעיקרון לאומי כולל בגלל חשיבתו ברמות שונות ,ובראשן הצד ההומניטרי וחשיבותן של מדינות מסוימות להפסיק את הפוליטיזציה של תיק זה, בנוסף להדגשת שני העקרונות הלאומיים הבסיסיים ,הנושא ההומניטרי וסוגיית הסרת הסנקציות המוטלות על העם  הסורי.