מבזקים

המשלחת הלאומית לפגישות דיוני התחוקה מדגישה את חשיבות נושא חזרת הפליטים

ג’נבה – סאנא

במהלך היום הראשון של פגישות ועדת דיוני התחוקה בג’נבה, הדגישה המשלחת הלאומית הסורית את חשיבות נושא חזרת הפליטים למולדת כי דבר זה נחשב לעיקרון לאומי כללי מכל הבחינות ובמיוחד בתחום ההומניטרי.

חברי המשלחת הלאומית הדגישו את החשיבות שלא לתת צביון מדיני לתיק המהגרים ובכן לנצל אותו למען אינטרסים מדיניים וכלכליים על חשבון סבלם של המהגרים ומחייתם.

הם הדגישו עוד את החשיבות שלא להערים את המכשולים בדרך חזרת המהגרים ולהימנע מלהפחיד אותם מפני החזרה למולדת.

גם כן ציינו חברי המשלחת הלאומית להליכים ולצעדים בהם נקטו ממסדי המדינה הרלוונטיים כדי להקל את חזרת מאות אלפי פליטים אשר הביעו רצון לחזור לבתיהם חרף המכשולים שהערימו אויביהם בדרכם.

ראוי לציין כי פגישות הסיבוב הרביעי של הוועדה המצומצמת בנושא דיוני התחוקה, כבר נפתחו היום במעון האו”ם שבג’נבה בהשתתפותה של המשלחת הלאומית יחד עם שאר המשלחות האחרות.