מבזקים

בני שבט השראביין מקיימים עצרת לאומית באלחסכה וקוראים לבני השבטים להתקומם נגד הכיבוש האמריקני ושכירי החרב שלו

אלחסכה – סאנא

בני שבט השראביין באלחסכה קיימו עצרת לאומית בקאמשלי במהלכה קראו לבני השבטים באזור אלג’זירה להתלכד ולהתקומם נגד הכיבוש האמריקני וסוכניו באזור.

המשתתפים בעצרת קראו בהודעה משלהם להתלכדות כל השבטים מול ההתנהגות הפשעונית נגד הסמלים והאישים הלאומיים של שבטי אלחסכה ובמיוחד שבט אלעקידאת ,והדגישו את הצורך להחרמת את מיליצית קסד על ידי צעיר שבט אלשארביין וצעירי השבטים האחרים ולהתאחד להתנגדות האמריקאיים הרוצחים וזנבותיהם בסוריה.