הצוות הממשלתי הממונה על אסטרטיגית ההתמודדות עם ווירוס קורונה הכריז על עוצר מ-6 בערב ועד 6 בבוקר החל מיום רביעי

דמשק – סאנא

במסגרת התפתחויות התפשטות ווירוס קורונה בשני המשורים האזורי והבינ”ל, וההליכים שצריך לנקוט בהם כדי להתמודד עם ווירוס זה, ולהגן על בני המולדת מפני השפעותיו הקטסטרופליות, הצוות הממשלתי הממונה על אסטרטיגית ההתמודדות עם הווירוס הכריז על עוצר בכל האזורים החל ממחר יום רביעי מ-6 בערב ועד 6 בבוקר וזאת עד להודעה חדשה, ועל סגירת כל בתי העסקים בצורה מליאה במהלך תקופת העוצר, ועל ההתחשבן עם אלה שיפירו את העוצר.

החלטה זו נתקבלה היום בישיבת הממשלה בראשותו של ראש הממשלה המהנדס עימאד ח’מיס, והוטל על משרד הפנים לנקוט בכל ההליכים לבצוע העוצר, שבמהלכו יינקטו הקלות על פעילות הסעד, הכיבוי, מוסדות השירותים הראשיים, ( חשמל, מים, תקשורת, צוותי רפואה וכלי תקשורת ).