הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלו ממשיכים ליום השלישי ברצפות לנתק מי השתייה בעיר אל-חסכה

אל-חסכה – סאנא

כתב סאנא מסר כי מנהל מי השתייה באל-חסכה המהנדס מחמוד אל-עקלה מסר כי צבא הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלו ממשיכים לנתק את המים מעיר אל-חסכה, ומאימים בכך על חייהם של 600 אלף בני אדם מהאוכלוסיה באזורים הנשענים על פרויקט באירות המים עלוק כמקור יחיד למי השתייה שלהם.

אל-עקלה ציין כי צבא הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלו מנעו היום בבוקר את צוותי הממסד מתפעול תחנת השאיבה כדי להבטיח זרימת מי השתייה לתושבים, והדגיש כי יימשכו הניסיונות לתפעולה של התחנה במדה, שימשיכו שכירי החרב בנתוק המים.