סוריה ורוסיה חתמו מזכר הבנה בתחום השמירה על הבעלות האינטלקטואלית

דמשק – סאנא

משרד סחר הפנים ושמירת הצרכן חתם היום עם המנהלה הפדרלית של הבעלות האינטלקטואלית ברפובליקה של רוסיה הפדרלית, מזכר של הבנה כדי לחזק את דרכי שיתוף הפעולה בין סוריה לרוסיה בתחומי השמירה על הבעלות האינטלקטואלית.

יש לציין כי מזכר זה מיועד לקבוע את המסגרת הכללית של שיתוף הפעולה הדו-צדדי בנוסף לרשום את הפטנטם והתג המסחרי של בעלי הפעילות הכלכלית, המדעית והיצירתית בסוריה וברוסיה במטרה לשפר את מערכת הבעלות האינטלקטואלית של שני הצדדים דרך חילופי האינפורמציה, הפגישות, והמומחיות לצד כל פעילות הקשורה לשמירת הבעלות האינטלקטואלית.