מבזקים

המהנדס ח’מיס דן עם משלחת איראנית בפתוח היחסים הכלכליים בין שתי הארצות

דמשק – סאנא

ראש הממשלה המהנדס עמאד ח’מיס דן היום עם יו”ר וועדת הביטחון הלאומי ומדיניות חוץ במועצת השורה האיראנית מוג’תבא זנורי והמשלחת הנלווית אליו בדרכים לפתוח היחסים הכלכליים בין שתי הארצות בצל השנויים שחוזה האזור.

בפגישה דנו שני הצדדים באופקים החדשים לשיתוף הפעולה ובחזוקו בשלב הבא, ובחשיבות נצול המומחיות של המגזר הפרטי בשתי הארצות כדי להאיץ את סחר החלפין ולהרחיב ההשקעות הכלכליות המשותפות.

ראש הממשלה ח’מיס הדגיש כי היחסים הסוריים-איראניים הולכים ומתבססים בכל התחומים, ובעקר במשורים המדיני והכלכלי.

זנורי מצדו הבהיר כי המאמצים המשותפים ללוחמה בטרור הגבירו את העמקת היחסים ההיסטוריים בין שני העמים הידידים, שימשכו בתום השגת הניצחון המלא על ידי סוריה במלחמתה נגד הטרור, והביע את רצון ארצו לחלופי מומחיות ונסיון עם הצד הסורי בשלב השקום ובעקר בתחומי אנרגיה, חקלאות ותעשיות אסטרטיגיות.