שני שווידים נשפטו למאסר עולם להרשעתם בבצוע מעשי טרור בסוריה

סטוקהולם  – סאנא

רשות המשפט השווידית הוציאה היום פסקי דיון למאסר עולם נגד שני שווידים שהורשעו בבצוע מעשים טרורסטיים בסוריה בשנת 2013.

בית-הדין גוטבורג שפט את חסן אלמנדלאווי בן 32, ואת אלאמין סלטאן בן 30 למאסר עולם לאחר הרשעתם בכך שהם הוציאו להורג שני אנשים בעיר חלב.

לפי המידע נאמר כי נתפסו בביתו של סולטאן סרטונים שמתעדים שני פשעים אלה.

בית המשפט מסר כי שני הטרורסטים מלאו תפקיד מרכזי בשתי פעולות ההוצאה להורג שבהן לא זוהו  הקרבנות.

יצוין כי לפי מידע מודעיני, מספרם של השווידים אשר הצטרפו לארגוני הטרור בסוריה מגיע ל כ/300/ אנשים, וזה בקרב אלפים מנתיני אירופה הלוחמים בשורות הטרור.