תמרון ימי סורי-רוסי באחד הבסיסים של חיל הים בטרטוס