אל-חלאק : חוק הקמת משרד הסברה חדש הוא בסיס יסודי לפיתוח מגזר ההסברה הלאומי

דמשק – סאנא

שר ההסברה בוטרס אל-חלאק אמר כי חוק הקמת משרד הסברה חדש במקום המשרד שהוקם בשנת 1961 הוא נקודת מוצא לפיתוח כל מגזר ההסברה הלאומי, ע”י הקמת בסיסים לחידוש תשתיות מוסדות ההסברה הקיימים, כדי שיהיו מתאימים לתוכנית הרפורמה האדמינסטרטיבי, וחממה אפקטיבית למימוש מסרו של המשרד, המתבטא ביצירת תקשורת העומדת בזהות הלאומית הקולקטיבית והתקשורת שתשמור על המושגים התרבותיים והמוסריים של המשפחה והחברה.