נבחרת סוריה הצבאית של פרשים משתתף באליפות הערבית בקהיר