אל-מקדאד דן טלפונית עם עמיתו האבחזי בהתפתחויות שבאזור

דמשק – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אל-מקדאד דן היום טלפונית עם עמיתו האבחזי אינאל ארדיזנבא בהתפתחויות שבאזור, והשר ארדיזנבא הגיש לסוריה שפע ברכות לרגל יום השנה ה- 78 של עצמאותה.

שני השרים דנו בשיחת הטלפון בנוסף להתפתחויות שבאזור גם במרקם הקשרים שבין שתי ארצותיהם הידידות, ובה בעת שמו את הדגש על חשיבות המשך התיאום ושיתוף הפעולה הבילטראלי מכל הבחינות.