ועדת ענייני האסירים מזהירה מפני הדרדרות מצבם של האסירים החולים שבבתי המעצר של הכיבוש

אל-קודס – סאנא

ועדת ענייני האסירים והמשוחררים הפלסטינים הזהירה מפני סכנת מצבם הבריאות של האסירים החולים שבבתי המעצר של הכיבוש הישראלי, בשל הימשכות מדיניות ההזנחה הרפואית המכוונת.

הוועדה הודיעה בהודעה שפרסמה היום כי 12 אסירים פלסטינים סובלים ממצבי בריאות קשים והם צריכים לטיפול מידי כדי להציל את החייהם, ובעיקר אלה הנכלאים במעצר אל-רמלה, שנפגעו בכדורי הכיבוש והם אינם יכולים לנוע, בנוסף לכך הם לוקים במחלות ממאירות זה שנים, מה גם שתנאי מעצרם קשים וטרגיים.

הוועדה קראה לכל המוסדות המשפטיים והאנושיים ולצלב האדום להיתערב מיד כדי להציל את האסירים החולים, וכדי לטפל בהם.