מבזקים

שר התחבורה דן עם שגריר סין בקידום שיתוף הפעולה בתחום התחבורה

דמשק – סאנא

שר התחבורה המהנדס זוהר ח’זים דן עם שגריר סין בדמשק שי הונגואי בדרכים לקידום יחסי שיתוף הפעולה והתיאום בתחומי התחבורה השונים, ובקידום אותם עד כדי רמת היחסים האסטרטיגיים שבין שתי הארצות.

שני הצדדים התיחסו לחשיבות השתתפות סוריה ביוזמת החגורה והדרך, אשר היתה תחנה ומעבר היסטוריים לדרך המשי הוותיק, בהיותה בעלת מעמד אסטרטיגי חיוני שיאפשר לה למלא תפקיד פעיל כחולית קשר לקווי התחבורה היבשתיים, האוויריים והימיים, דבר שתהינה לו תרומה בקידום תנועת התחבורה, והגברת הסחר ההדדי המסחרי והכלכלי, ובהקמת תוכניות השקעה משותפות.