חוקר צ’כי: לסוריה תפקיד פעיל בלוחמה בטרור

פראג – סאנא

החוקר והמרצה הצ’כי וולסטא הווילקא הדגיש כי לסוריה תפקיד פעיל בלוחמה בטרור ובהתמודדות בפני תוכנית ההיגמוניה האמריקנית.

הוולקא אמר לכתב סאנא בפראג כי סוריה מלאה תפקיד מרכזי בלוחמה בטרור וקרא לקהילה הבינ”ל לפעול למען הסרת הסנקציות החד-צדדיות המערביות המוטלות על העם הסורי.