תערוכת מוצרי בוגרי הקורס הראשון למלאכת יד מסורתית בח’אן אסאעד פאשה אל-עזם

דמשק – סאנא

בח’אן אסאעד פאשה אל-אזם שבדמשק העתיקה, נפתחו פעילויות תערוכת מוצרי בוגרי הקורס הראשון במלאכת יד מסורתית ומספר בעלי מלאכה נכבדים, על ידי אגודת המלאכה למוצרים המזרחיים בדמשק בשיתוף פעולה עם משרד התעשייה.