שר העבודה העיראקי דן עם אלדנדח בענייני הפועלים הסורים בעיראק

בגדאד – סאנא

שר העבודה וההרווחה העיראקי אחמד אלאסדי דן עם שגריר סוריה בבגדאד סטאם ג’דעאן אלדנדח בדרכים להידוק שיתוף הפעולה בין שתי הארצות בתחומי העבודה וההרווחה.

השגריר אלדנדח אמר לכתבת סאנא כי בפגישה שמו שני הצדדים דגש על היחסים ההיסטוריים שבין סוריה לעיראק, ועל הצורך לקידום שיתוף הפעולה הדו צדדי בתחומים נוספים לטובת שני העמים.