אל-ג’עפרי דן עם עוזר שר החוץ ההודי מספר נושאים בעלי עניין משותף

דמשק – סאנא

סגן שר החוץ והמהגרים ד”ר בשאר אל-ג’עפרי הדגיש היום במהלך פגישתו עם עוזר שר החוץ ההודי או’סאף סייד והמשלחת הנלווית אליו את עומקם של היחסים הבילטראליים בין סוריה להודו ואת הצורך לקידומם לטובתם של שני העמים הידידים.

אל-ג’עפרי התיחס ליחסים המדיניים המצויינים שבין שתי המדינות המתבטאים בהתיציבותן זו לצד זו בשאלות המדיניות, בנוסף לתיאום ביניהן בפורמים בינ”ל כדי לשמור על זכויות ואינטרסי שתי המדינות.

עוזר שר החוץ ההודי מצידו חזר על הזדהות ארצו עם סוריה בעימות עם האתגרים הנוכחיים שיצרה מלחמת הטרור לגבי סוריה.