המהנדס ערנוס נועד עם קיצ’יצ’יאן ודנו בחשיבות  התלכדות בני המולדת

דמשק – סאנא

ראש הממשלה המהנדס חוסין ערנוס נועד היום עם הקתוליקוס אראם הראשון קצ’יצ’יאן ראש הכניסייה הארמנית של קיליקיה והמשלחת הנלווית אליו.

בפגישה שמו שני הצדדים דגש על חשיבות התלכדות בני המולדת על מנת לעמוד בפני האתגרים שנחשפת להם סוריה, ולשבור את המצור הכלכלי הנועד לעכב את השיקום ובניית מה שנהרס על ידי הטרור ותומכיו.