הגעת ראשונת הרכבות לאתר התעשיה (עדרא) מאחד נמלי סוריה עם 850 טונות של ברזל