משרד החוץ הפלסטיני : התוקפנות הישראלית נגד הפלסטינים טיהור אתני  

אל-קודס הכבושה – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני הדגיש היום בהודעה משלו – לפי סוכנות ו’פא – כי כוחות הכיבוש הישראלי ממשיכים לתקוף את התושבים הפלסטינים יחד עם רכושם בכל אזורי הגדה כדי להשתלט על השטחים ובכן להעמיק את צעדי ההתנחלות, לקשור את ההתנחלויות זו עם זו  ובכן לבטל את הנוכחות הפלסטינית באזור, דבר המהווה פשע של  טיהור אתני  במלוא מובנה של המלה, ובשל כך נדרשת הקהילה הבינ”ל לספק מגננה לבני העם הפלסטיני.

המשרד ציין כי הפריצה הישראלית לבתי הפלסטינים היום באזור ח’רבת אל-ראס אל-אחמר שבעמקים לצד גניבת הטרקטורים ומכליות המיים, מיועדת לאלץ את הפלסטינים להגר ולהפקיר את אדמותיהם לכובש הישראלי לקראת ייהודן.