שכירי החרב של הכיבוש הטורקי גונבים את ממגורות התבואה ומוכרים בתים בפרברי אל-חסכה וחלב