ההגנה הרוסית : 26 תקיפות התבצעו על ידי טרוריסטי א-נוסרה ביממה האחרונה באדליב