מבזקים

הצבא הסורי שולט בחוזקה בפרברים של מחוז חומס וחסל טרורסטים רבים בפריפריה של מחוז אידלב.

מחוזות – סאנא

מקור צבאי סורי מסר לסוכנות סאנא כי הכוחות הצבאיים הסורים חזקו את שליטתם במקומות שונים בפריפריה הצפונית של מחוז חומס וגרמו לטרורסטים אבדות קשות בנפש ובציוד.

גם בפריפריה המזרחית של אותו המחוז הנחית הצבא מכות נמרצות על הטרורסטים והשמיד את הנשק שלהם בכמה מקומות ,ובכמה כפרים.

הצבא השתמש בכל סוגי הנשק נגד הקינים של ארגון דאעש בפריפריה המזרחית הרחוקה ביותר של המחוז.

ובפריפריה של מחוז אידלב הנחיתו כוחות הצבא מכות קשות על רכוזי הטירורסטים ופגעו בצירי האספקה שלהם מהצד הטורקי . המקור הצבאי מסר עוד שתזוזות ארגוני הטרור בצירי האספקה לעביר התחום הטורקי היו מטרה להרעשות הארטילריה וחיל האויר הסורי שגרמו להריגתם של טרורסטים רבים ולהשמדת הקינים והרכוזים שלהם.