שיחות סוריות עיראקיות בתחום החוקי-משפטי

בגדאד – סאנא

שר המשפטים העיראקי סאלאר מוחמד דן היום בבגדאד עם השגריר הסורי סטאם ג’דעאן א-דנדח באופקי שיתוף הפעולה והתיאום הדו-צדדי בתחומים המשפטיים והחוקיים.

יש לציין כי שני הצדדים דנו בקביעת מועד חתימת הסכם הבנה בין שני משרדי המשפט בעיראק ובסוריה שהשר העיראקי הדגיש את עומק הקשרים ביניהן ואת הצורך לחזקם עוד ועוד לטובת עמיהן.

השגריר א-דנדח הדגיש את תמיכת סוריה בעיראק בכל התחומים כולל בכך התחום המשפטי והחוקי.