מועצת העם הסורי : ציון יום החללים הוא הזדמנות להידבק באדמה בעקרונות ובריבונות

דמשק – סאנא

לציון יום החללים שחל ב-6 לחודש מאי הדגישה מועצת העם הסורי כי סוריה שהקריבה למשך עשורים ארוכים מספר גדול של חללים מבינה היטב את המשמעויות הנשגבות של מסירות הנפש.

המועצה הבהירה כי ציון יום החללים הוא כמעין הזדמנות להידבק באדמה, בעקרונות ובריבונות יהיו האתגרים אשר יהיו.