מבזקים

עצרת הזדהות עם האסירים הפלסטינים בבתי המעצר של הכיבוש בעיר טולכרם

אל-קודס הכבושה – סאנא

בעיר טולכרם  התקיימה היום עצרת הזדהות עם האסירים הפלסטינים שבבתי המעצר של הכיבוש, הנחשפים להפרות  הכיבוש הישראלי.

 סוכנות ו’פא מסרה כי המשתתפים בעצרת השבועית מול לשכת הצלב האדום הדגישו את הצורך להמשיך בגיבוי האסירים שבבתי המעצר של הכיבוש, ובעיקר החולים שבהם, ובראשם האסיר נאאל אל-ברע’ותי הנכלא זה 41 שנים בבתי המעצר, בצל ההפרות והמעשים הפראיים, וההזנחה הרפואית המכוונת המנוהלת נגד החולים.

המשתתפים בעצרת קראו למוסדות המשפטיים והאנושיים הבינ”ל ובראשם הצלב האדום כדי לשאת באחרויותם ולהפעיל לחצים על הכיבוש הישראלי כדי להפסיק הפרותיו לזכויות האסירים, ולהביא לשחררם, ובעיקר הזקנים, הנשים והילדים שבהם שחייהם נתונים לסכנה.