מבזקים

התחלת הסבב הרביעי של פגישות וועדת הדיון בחוקה בז’נבה