ישיבת שיחות סורית-רוסית במוסקבה … הדגשת חשיבות העלאת היקף סחר החליפין בין שתי הארצות

מוסקבה – סאנא

שיחות רשמיות מורחבות התקיימו היום בבוקר במעון הממשלה הרוסית בראשותם של סגן ראש הממשלה הרוסי יורי בוריסוב ומהצד הסורי השר לענייני הנשיאות מנסור עזאם.

שתי המשלחות הסורית והרוסית הדגישו  במהלך פגישתן את הערכתן הרבה לתוצאות השיחות שכללו החלטות בקשר לצעדים האפקטיביים הנועדים להשלמת פרויקטי שיתוף הפעולה הבילטראלי בכל התחומים. בוריסוב מצידו חזר על עמדת ארצו שלפיה שיחות אלו באות במסגרת השקת העבודה בפרוקטי שיתוף הפעולה בין שתי הארצות במגזרים המסחרי החקלאי והתעשיתי, גם כן בתחום האנרגיה, תחבורה ומים, והדרכים להבטחת מצרכי היסוד של השוק הסורי בצל הקשיים שהם פועל יוצא למצור ולסנקציות כלכליות המוטלות על סוריה.