פתיחת פסטיבל הקניות בחמא בהשתתפות 100 חברות תחת הסיסמה ( תעשיה סורית )